PH仍然热衷于加入TPP

时间:2017-11-23 05:00:06166网络整理admin

<p>菲律宾并没有加入以美国为首的跨太平洋伙伴关系(TPP)协议,但它将等待协议首先最终确定,并且该文本将公开发布,以便能够做出明智的判断</p><p>一位高级贸易官员表示,是否应加入贸易协定</p><p>美国希望菲律宾成为TPP的一部分,但贸易协定的成员资格涉及履行市场自由化措施的义务,如果要实现这些措施,这将需要菲律宾政府和工商界的坚定承诺</p><p> “我们正在密切关注美国国会促进贸易促进局(TPA)的发展,这是解决TPP正在谈判的有争议问题的关键因素,”贸易和工业部(DTI)助理国务卿塞费里诺鲁道夫告诉记者</p><p> Rodolfo补充说,即使TPP现在对新成员关闭,菲律宾“希望能够在协议最终确定后立即作出决定,并将文本公之于众</p><p>在这方面,菲律宾正在进行技术磋商</p><p>“”我们正在努力进行技术磋商,作为筹备过程的一部分,以便我们可以依靠对菲律宾的总体成本和效益作出明智的判断,“他说</p><p> “我们一直在与包括民间社会在内的关键部门进行磋商,例如他们对TPP在知识产权和公共卫生方面的担忧,”鲁道夫说</p><p> “我们已经意识到民间社会团体的立场,我们正在仔细考虑他们在对菲律宾的整体影响进行分析时所说的话,”他补充道,“这里需要注意的是,该文本尚未提供,该协议尚未结束,并且该文本尚未公开,因此我们必须等待kung ano yung lalabas [会有什么结果]</p><p>容技术咨询,sinasabi lang sa'yo</p><p> Binabasa lang nila sa'min kung ano na yung nangyayari</p><p> Pero kung ano yung lalabas,hindi pa natin alam [他们只是转发给我们</p><p>他们向我们宣读了所发生的事情</p><p>但至于最终结果,我们还不知道,